Zasady współpracy

zasady_wspNasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z klientem.

 

W ramach współpracy z naszą firmą doradztwo podatkowe, w zakresie prowadzonej działalności, jest wliczone w cenę usługi.

 

Obsługa podmiotów w sferze świadczenia usług, odbywa się w siedzibie biura: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 16:00 (także w innym czasie – na specjalne życzenie klienta).

 

Na życzenie klientów odbieramy dokumenty z firm.

 

Po podpisaniu umowy, klient zobowiązany jest do: zatwierdzenia merytorycznie dostarczonych dokumentów informowanie o zdarzeniach, które wpływają lub mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe, dostarczenia dokumentów podlegającyh ujęciu w księgach i ewidencjach do 7 dnia – po miesiącu, którego dotyczą, wnoszenia opłat za swiadczone usługi, zgodnie z terminami i wysokości określonymi w zawartej umowie.sokości określonymi w zawartej umowie.