Usługi

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:

1. audytu:
badanie sprawozdań finansowych
przegląd sprawozdań finansowych
inne usługi poświadczające (atestacyjne) 

2. pełnej księgowości:
tworzenie planu kont,
pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości,
ewidencja kosztów i przychodów,
ewidencja podatku od towarów i usług,
ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
obsługa pracowników,
rozliczenia właścicieli,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
sporządzanie raportów do GUS-u
sporządzanie deklaracji podatkowych,
sporządzanie deklaracji ZUS.

 

3. ryczałtu ewidencjonowanego
prowadzenie ewidencji przychodów
rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
sporządzanie deklaracji podatkowych

4. podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
ewidencja kosztów i przychodów,
ewidencja podatku od towarów i usług,
ewidencja środków trwałych,
ewidencja wyposażenia,
obsługa pracowników,
rozliczenia właścicieli,
sporządzanie sprawozdań GUS
sporządzanie deklaracji podatkowych,
sporządzanie deklaracji ZUS. 

5. obsługi kadrowej
prowadzenie akt osobowych
naliczanie wynagrodzeń z tyt. umów: o pracę, zlecenia i o dzieło
wyliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
sporządzanie informacji rocznych o dochodach pracowników (PIT),
sporządzanie deklaracji PFRON, rozliczenie dopłat z PFRON
sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
sporządzanie raportów ZUS-RMUA.